Klub Bilardowy Mrągowo


Regulamin klubu





Członkiem Mrągowskiego Sportowego Klubu Bilardowego może zostać każdy opłacający systematycznie miesięczną składkę członkowską:



 • 15 zł - młodzież szkolna - każdy otzymuje kartę imienną ważną z legitemacją szkolną.
 • 25 zł - osoba dorosła - każdy otrzymuje kartę imienną ważną z dokumentem osobistym.
 • 35 zł - karta rodzinna - uprawniająca do gry na jednym stole w gronie rodziny lub znajomych
 • Karta stanowi własność klubu, nie wolno jej wypożyczać ani przekazywać innym osobom.

  Gra na stole członków klubu jest bezpłatna.

  Członkowie kluby są uprawnieni do bezpłatnego udziału w imprezach i turniejach organizowanych przez Stowarzyszenie.

  Zajęcia dla dzieci i młodzierzy odbywają się we wtorki i w piątki, w godzinach 16:00 - 18:00.
  Gra indywidualna dla członków do lat 14-tu do godziny 18:00.
  Gra dla młodzieży do 18-tu lat do godziny 20:00


  Członek klubu jest zobowiązany do:



 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas gry na stole.
 • Kulturalnego zachowania i przestrzegania ciszy na sali gier.
 • Utrzymania porządku na sali gierr oraz w pomieszczeniach użytkowanych przez klub.
 • Właściwej eksploatacji sprzętu (w przypadku uszkodzenia, naprawienia szkody).
 • Każdorazowego rozliczenia się z wypożyczonego sprzętu i uporządkowania miejsca gry

 • Zabrania się:



 • Spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów na sali gier
 • Siadania na stołach, stawiania butelek, spożywania jedzenia podczas gry
 • Wynoszenia sprzętu z sali gier
 • Zakłócania ciszy i porządku na sali gier