Klub Bilardowy Mrągowo

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Wiesław Kuchciński
Z-ca prezesa - Mariusz Borkowski
Skarbnik - Andrzej Treyderowski
Sekretarz - Piotr Siestrzykowski
Członek - Grzegorz Ulewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Kazimierz Dziełak
Członek - Stanisław Skwarczyński
Członek - Marcin Kossakiewicz